Volg ons op:

Mission statement

Wij zijn een netwerkorganisatie van vastgoedspecialisten, die antwoord geeft op alle vastgoed gerelateerde vraagstukken.

Missie

Stichting Vastgoedmeesters is een samenwerkingsverband van vastgoedspecialisten dat door kennisdeling en ontwikkeling vastgoeddiensten aanbiedt, die meerwaarde opleveren voor haar deelnemers en opdrachtgevers. Hierbij wil Vastgoedmeesters positief onderscheidend zijn in de kwaliteit van de dienstverlening en in prijs. Vastgoedmeesters is een kwaliteitsmerk dat staat voor integriteit, onafhankelijkheid en hoogwaardige dienstverlening in de vastgoedsector. De ambitie van Vastgoedmeesters is om tot de toonaangevende netwerkorganisaties te behoren in de Nederlandse vastgoedmarkt.

Visie

In ons steeds complexere vakgebied kunnen we voor elk vraagstuk een team van de juiste specialisten samenstellen. Vanuit een bundeling van verschillende disciplines worden vastgoedvraagstukken benaderd. De visies van de leden versterken elkaar en vormen een geheel. Dit geldt voor de hele levenscyclus van het vastgoed. Ons doel is het toevoegen van waarde voor de gebruikers, financiers en/of eigenaren van vastgoed. 

Doelstellingen

Onze  doelstellingen hebben betrekking op de aspecten: Sociaal - Kennis - Commercie 

  • Sociaal - Het sociale aspect is de basis van het netwerk en is noodzakelijk om te komen tot vertrouwen, betrokkenheid en verantwoordelijkheid.  In dit kader  worden zes algemene (landelijke)  bijeenkomsten per jaar georganiseerd en zes regionale kamer bijeenkomsten. Rond de zomer bestaat de landelijke bijeenkomst uit  een (sportieve) activiteit en de laatste landelijke bijeenkomst wordt afgesloten met een kerstdiner. Voor zowel de landelijke als de regionale bijeenkomsten geldt voor leden de verplichting er vier van bij te wonen.  
  • Kennis - Onder kennis wordt verstaan kennisvergaring en -deling. De doelstelling is om dit als actieve componenten in te zetten door middel van het vast agenderen op de kamer bijeenkomsten en landelijke bijeenkomsten en door het uitnodigen van externe sprekers. Daarnaast moet ook een actief beleid worden gevoerd om kennisdeling en kennisvergaring via Intranet publiekelijk te maken voor de deelnemers. Hierbij valt te denken aan: delen van publicaties, deelname of organiseren aan respectievelijk van congressen, deelname aan beurzen.
  • Commercie -  Onder commercie wordt verstaan: werk genereren of verdelen door onderlinge samenwerking tussen de deelnemers. Dergelijke samenwerking(en) worden aangegaan op basis van specialisatie, multidisciplinaire opdracht, complexiteit, kapitaalintensiviteit en/of risico. De doelstellingen ten aanzien van commercie zijn het concreet aanbieden van producten en diensten aan potentiële klanten, commercie vast punt op de agenda van algemene en kamer bijeenkomsten inplannen, het faciliteren van actieve acquisitie en het delen met elkaar van kansen en successen (middels Intranet, kameroverleg en landelijke bijeenkomsten).

Kamers

Kamer Amsterdam Kamer Nijmegen Kamer Den Bosch Kamer Rotterdam