Volg ons op:

Mediation

Het doel van mediation is om, samen met alle betrokkenen, dreigende belangentegenstellingen of een bestaand conflict tot een door betrokkenen gezamenlijk gedragen overeenstemming te brengen. De kracht van mediation is de focus om er samen uit te komen, binnen beperkte tijd, langs minnelijke weg, vrijwillig, in beslotenheid buiten de publiciteit, tegen lage kosten. De partijen verklaren vooraf in een mediation-overeenkomst dat ze bereid zijn zich in te spannen om er samen uit te komen.

Het is belangrijk om de bevoegde vertegenwoordigers van alle betrokken partijen zelf samen aan een tafel te hebben. Ieder met hun eigen belangen, maar vaak ook een gemeenschappelijke of verenigbare belangen. Partijen kunnen elkaar in een mediation meer bieden dan via een arbitrage of rechtszaak, omdat in een mediation ruimer naar oplossingen gezocht kan worden. 
De mediator begeleidt hen in een aantal stappen naar overeenstemming.

Vastgoedmeesters kan u van dienst zijn met: verkenning, pre-mediation, strategisch advies, beleidsbemiddeling, teamselectie, teambuilding, structureren van of ontbinden van samenwerking, procesbegeleiding, meelopende mediator, buurtparticipatie, empowerment, conflictbemiddeling, mediation, niet bindend of bindend advies.

Impressie

Meesters

Mediation,Marketing en communicatie

Henk van den Dungen

Juridisch,Mediation

Frans Lomans